By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 2, s. 38-39
Annotation: Kritická poznámka k článku V. H.-B. (Obroda, č. 7); mj. též poznámka k anketě Tvorba jako míra humanismu (Sešity pro literaturu a diskusi, č....
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 10, s. 30-36
Annotation: O následcích technické civilizace pro vývoj lidstva a o jejich překonávání tvořivou kulturou.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 14, s. 38-42; č. 15, s. 20-24
Annotation: Recenze; kniha Die Welt... se zabývá mj. J. A. Komenským.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 7, s. 35-37
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 8, s. 10-14; č. 9, s. 27-29; č. 12, s. 30-34
Annotation: Materiály z květnového sympozia s tématem Konec nebo začátek umění pořádaném v Piranu.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 11, listopad, s. 1-5
Annotation: Studie o vlivu buddhismu na rozvoj evropského umění 19. století; z knihy O poezii.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 10, říjen, s. 54-56
Annotation: Rozhovor o vlivu ruského formalismu na rozvoj českého strukturalismu; též o působení R.J. v Československu a o možnosti obnovení Pražského...
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 7, červenec, s. 70-71
Annotation: Referát o konferenci.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 5, květen, s. 4-6
Annotation: Rozhovor o masové kultuře; též o společenském ohlasu dnešní literární tvorby a o analytickém a intuitivním poznávání.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 4, duben, s. 34-41
Annotation: Mj. o úrovni našeho současného umění.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 4, duben, s. 42-46
Annotation: Recenze knihy obsahující mj. statě K. M. z dvacátých let o strukturalismu.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 3, březen, s. 74-75
Annotation: Polemika s recenzí Štěpána Vlašína (Rudé právo 12. 1. 1968).
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 8, srpen, s. 1-9
Annotation: Otištění přednášky z let 1945-47.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 7, červenec, s. 1-9
Annotation: O poměru umělce ke společnosti; s dopisy.
Article
15
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 2, únor, s. 1-9
Annotation: Úryvky z poslední kapitoly knihy O nezbytnosti umění.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 1, leden, s. 1-6
Annotation: Úryvky z eseje Pan-bov a otázka umění (1861).
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 12, prosinec, s. 64-67
Annotation: O proměnách společenských postojů, zejména u střední generace.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 11, listopad, s. 68
Annotation: Glosa o překotných proměnách současných estetických názorů.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 11, listopad, s. 20-28
Annotation: Studie o existencialismu Jeana Paula Sartra; rovněž o literárním existencialismu.
Article