By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 28-29
Annotation: Referát o sympoziu uspořádaném Zakladem slowianoznawstwa Polské akademie věd 9. - 10. 1. ve Varšavě.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 18, příl., s. 1
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném 18. - 19. 10.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 10, říjen, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 9, září, s. 74-75
Annotation: Referát o sjezdu.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 7, červenec, s. 70-71
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 3, březen, s. 68-70
Annotation: Poznámka k obtížím při tisku sborníku.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 12, prosinec, s. 81-82
Annotation: K projevu D. Hamšíka.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 3, březen, s. 34-35
Annotation: Glosa.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 8, srpen, s. 67
Annotation: Replika na referát P. Pešty (Host do domu, č. 6); s redakčním komentářem.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 6, červen, s. 74-75
Annotation: Článek.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 6, červen, s. 240
Annotation: Glosa k sjezdu.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 5, květen, s. 182-183
Annotation: Předsjezdová úvaha.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 1, leden, s. 39
Annotation: Referát o průběhu konference, pořádané Kruhem přátel dětské knihy.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 7, červenec, s. 333
Annotation: Referát, polemicky vedený přeevším vůči vystoupení F. Soldana.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 6, červen, s. 287
Annotation: Glosa k referátu M. Nováka o IV. mezinárodním estetickém kongresu, který se konal v Aténách. Je zmíněna také účast K. Chvatíka.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 1, leden, s. 46
Annotation: Glosa k akcím skupiny X 61 - k pásmu z veršů F. Hrubína a K. Havlíčka, k oblibě J. Jevtušenka.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 10, říjen, s. 477-478
Annotation: Zpráva o literárněvědné konferenci v Polsku o poetice a lingvistice.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 8, srpen, s. 370
Annotation: Zpráva o konferenci, jež se konala 17. a 18. června 1960 u příležitosti 75. výročí založení brněnské Rovnosti.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 4, duben, s. 189-190
Annotation: Zpráva o konání konference u příležitosti 75. výročí založení dělnického listu Rovnost.
Article