By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 6, červen, s. 277-278
Annotation: Článek o rubrice v sovětském časopise Voprosy literatury, jež se kriticky zabývá stylistikou došlých i publikovaných textů.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 91
Annotation: Upřesnění informací o účasti M. Jirka při zakládání časopisu Host (viz článek B. Macáka "Do jubilejního roku", Host do domu 7, 1960, č....
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 1, leden, s. 2-3
Annotation: Článek shrnuje předchozích šest let existence časopisu a vývoj literatury od roku 1945.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 12, prosinec, s. 573-574
Annotation: Článek hodnotí tři ročníky časopisu Zlatý máj, který se věnuje teorii a historii dětské literatury.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 9, září, s. 427-428
Annotation: Článek připomíná 30. výročí založení časopisu Index.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 9, září, s. 427-429
Annotation: Článek představuje nově založený časopis Plamen.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 5, květen, s. 237-238
Annotation: Glosa o druhém ročníku kritické revue o dětské literatuře Zlatý máj.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 3, březen, s. 143
Annotation: Glosa reaguje na úvodní číslo časopisu Květen.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 10, říjen, s. 458-461
Annotation: Stať o českých literárních časopisech.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 9, září, s. 427-428
Annotation: Článek o dvojčísle fr. časopisu Europe věnovaném české literatuře.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 8, srpen, s. 380
Annotation: Úvaha nad anketou čas. Květen o mladé literární generaci.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 6, červen, s. 287
Annotation: Glosa k "Anketě k smíchu" v čas. Květen. Autor vyslovuje podezření, že se tento časopis začíná vzdalovat "svému původnímu záměru".
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 189-191
Annotation: Článek o literárněvědných studiích v zahraničních časopisech.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 186-187
Annotation: Výtah z článků v zahraničních časopisech, mj. o překladu básně F. Halase do polštiny.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 4, duben, s. 188
Annotation: Článek.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 8, srpen, s. 382
Annotation: Glosa o nakladatelském časopise Naše vojsko.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 6, červen, s. 287
Annotation: Glosa o novém časopise - Světová literatura.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 10, říjen, s. 480
Annotation: Glosa k prvnímu číslu časopisu Květen.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 8, srpen, s. 374-376
Annotation: Studie o literárních začátcích P. Jilemnického; zejm. k básním a fejetonům otištěným v pražském časopise "Mladé proudy".
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 2, únor, s. 95
Annotation: Článek o besedě se čtenáři HDD a polemice nad kritikou básnické sbírky P. Kohouta z pera J. Trefulky (HDD č. 11/1954, diskuse pokračuje v dalších...
Article