By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 1, leden, s. 35-38
Annotation: Stať o podobě jazyka dětských postav v socialistickorealistické literatuře.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 12, prosinec, s. 573-574
Annotation: Článek hodnotí tři ročníky časopisu Zlatý máj, který se věnuje teorii a historii dětské literatury.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 11, listopad, s. 526
Annotation: Glosa ke konferenci o dětské literatuře.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 5, květen, s. 237-238
Annotation: Glosa o druhém ročníku kritické revue o dětské literatuře Zlatý máj.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 12, prosinec, s. 552
Annotation: Referát z konference.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 11, listopad, s. 523-524
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 6, červen, s. 276
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 6, červen, s. 276
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 1, leden, s. 41-42
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 4, duben, s. 181
Annotation: Recenze dvou dobrodružných knih pro mládež.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 3, březen, s. 135
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 3, březen, s. 135
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 1, leden, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 1, leden, s. 34
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 12, prosinec, s. 561
Annotation: Recenze dvou knih z edice "Živé prameny".
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 11, listopad, s. 504-505
Annotation: Referát o konferenci (říjen 1955, Praha).
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 10, říjen, s. 462-463
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 10, říjen, s. 468-469
Annotation: Článek o J. V. Plevovi a jeho díle.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 9, září, s. 397-398
Annotation: Úvaha o literární tvorbě pro děti ve formě dopisu čs. spisovatelům.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 9, září, s. 417-418
Annotation: Recenzní glosa.
Article