By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 30-31
Annotation: Glosa.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 28-29
Annotation: Referát o sympoziu uspořádaném Zakladem slowianoznawstwa Polské akademie věd 9. - 10. 1. ve Varšavě.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 33-37
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 35-38
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 3, s. 10-13
Annotation: Rozhovor; mj. o etickém principu v literatuře.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 19, příl., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 14, s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 2, s. 24
Annotation: Poznámka.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 8, srpen, s. 36-39
Annotation: Studie o poměru literární kritiky a autonomnosti literárního díla; též o poměru kritiky a literární teorie.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 5, květen, s. 72-73
Annotation: Úvaha k rozhovoru Milana Blahynky s Jiřím Suchým (Impuls 3, č. 1); zejména k poměru mluvené a tištěné literatury.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 4, duben, s. 78-79
Annotation: Poznámky.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 3, březen, s. 74-75
Annotation: Polemika s recenzí Štěpána Vlašína (Rudé právo 12. 1. 1968).
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 1, leden, s. 33-39
Annotation: Studie o čtenářské recepci experimentální literatury ve srovnání s literaturou tradiční; též o postupech současné experimentální prózy.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 11, listopad, s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 10, říjen, s. 32-38
Annotation: Stať ze sarajevského časopisu Izraz.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 10, říjen, s. 76-77
Annotation: Recenze sarajevského měsíčníku pro literární teorii Izraz.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 9, září, s. 42-45
Annotation: O tzv. strojové parapoezii; s postupem pokusů a s ukázkami.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 8, srpen, s. 14-18
Annotation: Stať; mj. též o generačních konfliktech v literárním vývoji.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 8, srpen, s. 62-65
Annotation: Recenze.
Article