By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 27-28
Annotation: Nekrolog.
Article
22
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 33-37
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 42
Annotation: Recenze edice Josefa Špičáka.
Article
24
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 35-36
Annotation: Referát.
Article
25
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 32
Annotation: Glosa.
Article
26
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 24
Annotation: Glosa o vzpomínkách J. W. (Ahoj na sobotu č. 1-16 a 20); též o vzniku slovenského časopisu Infarkt.
Article
27
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 30-31
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
28
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 33
Annotation: Glosa o prosincovém čísle.
Article
29
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 34
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
30
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 42-43
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
31
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 36-40
Annotation: Recenze povídky R. S. Uru, otištěné na s. 33-35; zkrácený překlad z časopisu Romboid 1969, č. 2.
Article
32
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 45-49; č. 2, s. 44-49; č. 3, s. 46-49; č. 4, s. 45-49; č. 5, s. 44-49
Annotation: Reportáž o sporech kolem autora kroniky; z připravované knihy Labyrint.
Article
33
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 7, s. 41
Annotation: Recenze.
Article
34
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 19-24
Annotation: O faktoru času v knihách Jana Otčenáška Mladík z povolání, Milana Kundery Žert, I. Klímy Loď jménem Naděje, v prózách V. Linhartové a v...
Article
35
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 18-24; č. 6, s. 19-24
Annotation: Studie.
Article
36
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 7
Annotation: Glosa o recenzi Enrica Falquiho (L'Europe, leden); též o italském výboru z české poezie 20. století Omaggio a PRaga (Hold Praze).
Article
37
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 7, s. 29
Annotation: Glosa.
Article
38
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 35-38
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 44-45
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
40
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 43
Annotation: Recenze.
Article