By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 18, s. 37-38
Annotation: Recenze.
Article
122
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 17, s. 36
Annotation: Recenze antologie.
Article
123
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 3, s. 10-13
Annotation: Rozhovor; mj. o etickém principu v literatuře.
Article
124
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
125
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 8, příl., s. 2
Annotation: Mj. poznámka k článku I. Diviše (Arch, č. 3).
Article
126
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 18, příl., s. 1
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném 18. - 19. 10.
Article
128
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 19, příl., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
129
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 13, s. 14-20
Annotation: O symbolech autenticity a svobody v současné próze, zejména u V. Párala, K. Misaře, K. Sidona, L. Vaculíka.
Article
130
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 14, s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
131
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 16, s. 16-23; č. 17, s. 28-33
Annotation: O proměně katarze od antické tragédie k psychodramatu; s aplikací na problémy kultury.
Article
132
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 35-36
Annotation: Recenze.
Article
133
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 11, s. 25-26
Annotation: Poznámka k článkům J. Šmoka Marshall McLuhan - teorie sdělování a televize (Film a doba, č. 6) a V. Zykmunda Úvahy o kýči (Index, č. 2-6).
Article
134
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 17, s. 26-27
Annotation: Referát o VI. přehlídce filmů o umění pořádané v Kroměříži; mj. o filmu režiséra J. Golda Zaklínání (o poezii F. Halase).
Article
135
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 12, příl., s. 2-3
Annotation: Glosa o francouzském měsíčníku.
Article
136
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 44-45
Annotation: Replika na polemiku V. Černého (H, č. 15).
Article
137
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 45
Annotation: Replika na polemiku V. Černého (H, č. 15).
Article
138
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 45-46
Annotation: Kritika překladu V. D.
Article
139
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 18, příl., s. 1-2
Annotation: Poznámka o původní poezii překladatele moderních českých básníků.
Article
140
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 2, s. 24
Annotation: Poznámka.
Article