By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [15], 1992, č. [1], s. 15-17
Annotation: Projev bývalého mluvčího Charty 77 B. Janáta u příležitosti třetího setkání signatářů Charty 77 dne 2. května 1992 v Praze. Podle Janáta...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [15], 1992, č. [1], s. 46-47
Annotation: Krátká zpráva o závěrech jednání tzv. sedmé sekce "O časopisu Charty 77", které proběhlo v rámci třetího setkání signatářů Charty 77...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [15], 1992, č. [1], s. 56-57
Annotation: Dopis Chartisty V. Krupičky adresovaný mluvčím a ostatním signatářům dokumentu. Svůj text rozděluje na několik částí. Nejprve apeluje na...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [15], 1992, č. [1], s. 78-81
Annotation: Úvaha jednoho z bývalých mluvčích Charty 77 u příležitosti ukončení činnosti Charty 77. Palouš ve svém zamyšlení připomíná okolnosti...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [15], 1992, č. [1], s. 82
Annotation: Zpráva oznamující ukončení činnosti neformální občanské iniciativy Charta 77. Péčí o odkaz byli pověřeni tito mluvčí: R. Battěk, D. Němcová...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [15], 1992, č. [1], s. 83-84
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 adresovaný čtenářům INFOCHu. Autorky poukazují na třetí setkání signatářů, které proběhlo v Praze roku 1992....
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [15], 1992, č. [1], s. 94-95
Annotation: Nekrolog A. Marvanové, signatářky Charty, aktivní disidentky rozšiřující exilová (Listy, Svědectví) i samizdatová (Lidové noviny) periodika.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 3
Annotation: Úvodník, v němž se současné mluvčí Charty 77 omlouvají za delší pauzu ve vydávání Informací o Chartě 77. Dále se úvodník věnuje besedě...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 8-9
Annotation: Úvaha L. Vaculíka podnícená výročním setkání chartistů v Praze. Vaculík se zamýšlí nad úlohou Charty 77 po roce 1989 a zda není čas ji...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 9-10
Annotation: Delší zpráva o založení nezávislé knihovny a čítárny samizdatové a exilové literatury "Libri prohibiti". První myšlenky zabývající se...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 18-19
Annotation: Krátké zamyšlení o významu slova a nutnosti rozhovoru, což dává Klímová do souvislosti s tzv. Kluby Charty 77.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 23-24
Annotation: Prohlášení připomínající, že v roce 1948 OSN vydala Všeobecnou deklaraci lidských práv, ale v Československu právě v tomto roce začalo systematické...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 28
Annotation: Prohlášení mluvčích Charty 77 vyjadřující se k pomlouvačnému článku ve Středočeském Expresu, podle něhož Charta 77 vznikla na popud Státní...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 28-29
Annotation: Dopis Kongresu Spojených států amerických v souvislosti s rozhodnutím zrušit vysílání Radia Svobodná Evropa pro Československo, Polsko a Maďarsko....
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 30
Annotation: Krátké prohlášení, za jehož správnost ručí H. Klímová. Mluvčí Charty 77 se distancují od Občanského deníku, jehož vydavatelská práva...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 13, 1990, č. 1, 5. 1., s. 6
Annotation: Zpráva informující o nových mluvčích Charty 77: autor samizdatů M. Lehký, nezávislý publicista J. Ruml a aktivista M. Tyl, kteří vyměnili...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 13, 1990, č. 1, 5. 1., s. 6-7
Annotation: Medailony nových mluvčích Charty 77 pro rok 1990. Krátké medailony představují M. Lehkého jako přispěvatele do samizdatových publikací a periodik,...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 13, 1990, č. 1, 5. 1., s. 10
Annotation: Zpráva informující o zadržení vojína Pavla K. (27. 11.), který překročil čsl.-polské hranice a zamýšlel vycestovat do Austrálie. Vojín před...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 13, 1990, č. 1, 5. 1., s. 10
Annotation: Zpráva o ustavujícím setkání "Československo-polského klubu" dne 12. 12. 1989 v Praze. Cílem klubu je vzájemná informovanost ve společenské,...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 22, 9. 12., s. 2
Annotation: Úvodník redakce reagující na politické změny v Československu, které ovlivní i vydávání Informací o Chartě. Dosavadní čtrnáctideník se...
Article