By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 32, 11. 8., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 26, 30. 6., s. 2
Annotation: Zasláno týkající se zmínky o J. Zelenkovi a jeho psaní o: Rulf Jiří a kritické rubriky Zemědělských novin vůbec; Zemědělské noviny.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 24, 16. 6., s. 11
Annotation: Polemika s recenzí: Novotný Vladimír (Zemědělské noviny 20. 5.); též nesouhlas s recenzí almanachu Zelené peří v ZN (napsal ji Zelenka Jaromír).
Article