By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 42, 20. 10., s. 9
Annotation: Úryvek ze sovětské stati u příležitosti otištění románu v moskevském časopise Inostrannaja literatura.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 42, 20. 10., s. 11
Annotation: Stať vyvolaná paralelním otištěním ruských překladů Zámku v moskevském časopise Inostrannaja literatura (přel. Rajt-Kovaljovová R.) a leningradské...
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 51, 22. 12., příl. Kmen, č. 51, s. 8-9
Annotation: O románu ve světle nových prací, korespondence a jiných dokumentů.
Article