By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 11
Annotation: K článku: Drahoš Zdeněk (K, č. 44); též k recenzi: Slomek Jaromír, Vybraný Kainar (Mladá fronta 44, 1988, č. 138, s. 4, 14. 6.).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 44, 3. 11., s. 10
Annotation: Glosa k chybnému zařazení básně: Mikulášek Oldřich, Podle plotu do kainarovské edice pod názvem Kráčím sám...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 43, 27. 10., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article