By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 5
Annotation: O osobnosti Hynka Komma (6. 6. 1790-5. 7. 1875), kterému byl Máj dedikován.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 22, 4. 6., příl. Kmen, č. 22, s. 1 a 3
Annotation: O genezi básně, osobnosti K. H. M. a její situaci v kontextu doby a literatury.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 16, 23. 4., příl. Kmen, č. 16, s. 2
Annotation: S přehledem jubilejních akcí.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 16, 23. 4., příl. Kmen, č. 16, s. 2
Annotation: Satirický sloupek konfrontující vydavatelské poměry před 150. lety s dnešní situací.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 17, 25. 4., příl. Kmen, č. 17, s. 12
Annotation: K reedici, určené jako četba pro žáky středních škol.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 25, 23. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 2
Annotation: Sloupek o funkci uvozovek ve verších č. 60 a 61.
Article