By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O lucemburské spisovatelce: Kiefferová Rosemarie (psala též o K. Čapkovi) a obsahu dvojčísla revue NEuropa, vydávaném italským básníkem: Morina...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 7
Annotation: Reportáž o Oravě s reminiscencemi na tamní pobyt K. Č.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 3
Annotation: Zasláno k článku Pytlík Radko (Kmen, č. 1); jde o bibliografii Kritiky slov.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 10-11
Annotation: Přetisk části studie uveřejněné v 28. čísle Zpravodaje Společnosti bratří Čapků; kapitoly: Bergsonovy stopy v Povětroni - Paměť, Hra s...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: O problémech s uváděním jména T. G. M. v knihách v r. 1975; mj. : Vočadlo Otakar, Anglické listy Karla Čapka; Čapek Karel; též v monografii...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 1, 4
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 3
Annotation: O konferenci k 100. výročí narození K. Č., která se konala 12.-13. 12. 1989).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 4
Annotation: Společnost bratří Čapků - o její historii; Čapek Karel, Čapek Josef.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 6
Annotation: Otištění tří dopisů K. Č. ze souboru korespondence, připravovaného M. Dandovou v rámci Spisů K. Č.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Čapek Josef.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Projev na výstavě ze života a díla bratří Čapků v Malých Svatoňovicích 7. 7. 1946; Čapek Josef.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Vzpomínka.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 13
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 14
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 16
Annotation: O svém vztahu k dílu K. Č.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 16
Annotation: Fejeton k 100. výročí narození K. Č.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 33, 17. 8., s. 6-7
Annotation: O jeho fotografování; u výběru snímků.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 29, 20. 7., s. 10
Annotation: Recenze; vyšlo jako samostatná příloha časopisu Pod jevíčskou věží; též recenze sborníku Josef Čapek mezi přáteli (připravila Vesecká...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 28, 13. 7., s. 3
Annotation: Čapek Josef; kurzíva k dosavadním výsledkům soutěže na pomník bratří Čapků.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 24, 15. 6., s. 10-11
Annotation: Recenze; kritická pozornost věnována zvl. komiksové adaptaci románu: Čapek Karel, Válka s mloky, připravené: Štěpánek Jan.
Article