By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: O situaci generace spisovatelů, kteří se narodili v padesátých letech.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 45, 9. 11., s. 2
Annotation: O setkání nad knihou J. Zábrany, konaném ve výstavní síni Odeonu 26. 10.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 45, 9. 11., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 40, 5. 10., s. 1, 3
Annotation: Rozhovor o československém literárním kontextu, literatuře oficiální, exilové a paralelní, mezinárodním postavení naší literatury a dalších...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 30, 27. 7., s. 11
Annotation: Glosa poukazující na dvoudílná skripta Česká literatura po roce 1945 (Olomouc 1985 a 1987), připravená Josefem Galíkem v roce 1983.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 20, 18. 5., s. 9
Annotation: O účasti své a: Cílek Roman na besedě jim věnované a o současné rumunské recepci české literatury a kultury.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 11, 16. 3., s. 4-5; č. 12, 23. 3., s. 4-5
Annotation: Beseda o literatuře posledních 40 let; účastnili se: Blahynka Milan, Hájek Jiří, Hrzalová Hana, Chaloupka Otakar, Matějka Jaroslav, Peterka Josef,...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 8, 23. 2., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 11
Annotation: K článku: Drahoš Zdeněk (K, č. 44); též k recenzi: Slomek Jaromír, Vybraný Kainar (Mladá fronta 44, 1988, č. 138, s. 4, 14. 6.).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 44, 3. 11., s. 10
Annotation: Glosa k chybnému zařazení básně: Mikulášek Oldřich, Podle plotu do kainarovské edice pod názvem Kráčím sám...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 43, 27. 10., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 40, 6. 10., s. 10
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 21, 26. 5., s. 5
Annotation: Diskusní příspěvek k nedávnému semináři (Dobříš) na téma proměny kategorie dělnické třídy a práce za socialismu (psáno z pozice příslušníka...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 11, 17. 3., s. 2
Annotation: O semináři K otázkám vývoje české socialistické literatury a divadla v letech 1948-1988, uspořádaném ÚČSL ČSAV 7. 3.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 4, 28. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 1, 6. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 20, 20. 5., příl. Kmen, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 18, 6. 5., příl. Kmen, s. 1-2
Annotation: O antifašistické a protiválečné literatuře u nás od 30. let do současnosti.
Article