By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 23, 8. 6., s. 12
Annotation: Glosa k článku šifry "s" (Kmen č. 18); poukázáno na studii: Wágner Jaromír, Máchovské omyly (Českolipsko literární, 1984, s. 109-126).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 12
Annotation: Týká se převezení ostatků K. H. M. z Litoměřic na Vyšehrad.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 1, 3
Annotation: O máchovském kultu ve světle pozornosti věnované jeho hrobu; k 50. výročí převozu máchovských ostatků na Vyšehrad.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 12
Annotation: Výklad slova užitého v šifrovaném deníku z roku 1835.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 5
Annotation: O osobnosti Hynka Komma (6. 6. 1790-5. 7. 1875), kterému byl Máj dedikován.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 11
Annotation: Polemika; Mácha Karel Hynek.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 10-11
Annotation: Recenze bibliofilského souboru básní věnovaných: Mácha Karel Hynek; jednotlivé básně jsou přetištěny v tomto čísle Kmene.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 1, 5. 1., s. 11
Annotation: Mácha Karel Hynek; recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 15, 14. 4., s. 5
Annotation: Glosa k mystifikačním tvrzením (průvodce Český ráj a Podkrkonoší 1982; časopis Říše hvězd 1984, č. 6; deník Průboj 18. 8. 1987) o údajném...
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 42, 21. 10., příl. Kmen, č. 42, s. 2
Annotation: Rozhovor o jeho dojmech z pařížské konference o textologii a o máchovské vědecké aktivitě po jubilejním roce 1986; Mácha Karel Hynek.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 52, 29. 12., příl. Kmen, č. 52, s. 2
Annotation: O pořadu uvedeném na gymnáziu v Otrokovicích (scénář Kramářová Věra).
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 52, 29. 12., příl. Kmen, č. 52, s. 1 a 3
Annotation: Úvaha máchovského badatele o možných přístupech k osobnosti a dílu K. H. M.; s výběrem z dobových kritik, parodií ap.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 49, 10. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 3-4
Annotation: Nad převzetím Máchova odkazu v Čechách.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 45, 12. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 3
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 45, 12. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 2
Annotation: Konala se 3.-4. 11. (Dobříš).
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 45, 12. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 1
Annotation: Reminiscence k 150. výročí úmrtí.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 45, 12. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 3
Annotation: O úsilí Michala Máchy o vydání spisů K. H. M.; s fotokopií jeho dopisu polenskému vlastenci a buditeli: Pittner Antonín z 10. 3. 1846.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 45, 12. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 3
Annotation: Báseň.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 45, 12. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 2
Annotation: Rozhovor s bohemistou, účastníkem máchovské konference v Dobříši; Mácha Karel Hynek.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 44, 5. 11., příl. Kmen, č. 44, s. 2
Annotation: O jejich zahájení 23. 10. projevem ministra kultury ČSR Milana Klusáka a: Skála Ivan; Máchovy Litoměřice.
Article