By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: Programové prohlášení.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 3
Annotation: K vydání prvního čísla.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 2
Annotation: O perzonálních a koncepčních změnách.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu; zvl. o pozornosti věnované časopisem české literatuře.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor s bývalým šéfredaktorem Literární noviny.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 3
Annotation: Zasláno k poznámce šifry ks (- Sýs Karel) v Kmeni č. 52/1989 o jindřichohradeckém almanachu, který recenzuje v témž čísle Mařík Kamil.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: O časopise "pro literaturu, umění a kritiku" filozofické fakulty UK.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor; zvl. o otázkách týkajících se naší literatury a o Liehmově časopisu Lettre internationale.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: Úvodník hodnotící minulé období a informující o dnešních záměrech časopisu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: O setkání redaktorů, kteří odešli v dubnu 1969 na protest proti jmenování: Zelenka Jan šéfredaktorem; setkání se konalo v redakci Květů 21....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 3
Annotation: U výběru z almanachu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 2
Annotation: Několik sdělení; též o odchodu: Frýbort Pavel, Neff Ondřej, Bušek Jiří z redakce.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 12
Annotation: Kalendárium.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: Otištění textu z 7. 12.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: Dopis předsedovi pracovní komise Sdružení českých spisovatelů ze 7. 12.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 11
Annotation: Polemika s recenzí: Vybíral Zbyněk (Kmen, č. 45).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 1
Annotation: Úvodník k postavení Kmene v nastalé situaci a otvírající diskusi.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 12
Annotation: Příspěvek redaktora Kmene, navazující na úvodník tohoto čísla (Konec jedné epochy).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 2
Annotation: K prohlášení výboru: Svaz českých spisovatelů z 22. 11. (prohlášení otištěno na téže straně).
Article