By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: Konala se v Liblicích 5.-7. 2. na téma Masaryk a dnešek.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 12-13
Annotation: O "středoevropském setkání" věnovaném poezii 33. Incontri Culturali Mitteleuropei 1989.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 3
Annotation: O konferenci k 100. výročí narození K. Č., která se konala 12.-13. 12. 1989).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 1
Annotation: Svaz českých spisovatelů; (Dobříš, 5. 12.).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 43, 26. 10., s. 2
Annotation: O konferenci Josef Věromír Pleva - spolutvůrce pokrokové kulturní politiky, uspořádaném v Novém Městě na Moravě počátkem října k 90. výročí...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 43, 26. 10., s. 2
Annotation: O mezinárodní konferenci Románové iniciatívy v literatúre (Stará Turá, 10.-12. 10.).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 32, 10. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor o festivalu detektivní, dobrodružné a politické literatury (Gijón, 10.-16. 7.).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 30, 27. 7., s. 1, 3
Annotation: Dojmy ze Sovětského svazu z mezinárodního setkání spisovatelů.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 26, 29. 6., s. 2
Annotation: O 4. setkání autorů literatury faktu a umělecké publicistiky (Slavkov, 14.-16. 6.).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 21, 25. 5., s. 1, 3
Annotation: Z referátu na setkání českých a slovenských básníků (Dobříš).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 19, 11. 5., s. 1
Annotation: Rozhovor po plenárním zasedání SČS; též o publicitě Kmene; Svaz českých spisovatelů.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 19, 11. 5., s. 2
Annotation: Konalo se k 100. výročí narození pod názvem Etapy českého uměleckého překladu 26. 4.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 2
Annotation: O konferenci Čs. -bulharské kulturní vztahy (Tradice a perspektivy jejich bádání); Brno, 25. -26. 4.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 6, 9. 2., s. 2
Annotation: O semináři (Dobříš, 30.-31. 1.).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 1, 5. 1., s. 2
Annotation: O konferenci v Ahrenshopu (NDR) v prosinci 1988, která se konala za účasti našich esperantistů; Ahrenshop.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 1, 3
Annotation: Předneseno na slavnostním zasedání ÚV Svazu československých spisovatelů k 70. výročí republiky (Dobříš, 25. 10.).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 3
Annotation: Předneseno na slavnostním zasedání ÚV: Svaz československých spisovatelů k 70. výročí republiky (Dobříš, 25. 10.).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 49, 8. 12., s. 1, 3
Annotation: Úvodník spisovatelky, účastnice sympozia pořádaného Mikrobiologickým ústavem ČSAV (Chlum u Třeboně, říjen 1988).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 6-8
Annotation: Výtah z příspěvků přednesených na slavnostním zasedání ÚV: Svaz československých spisovatelů k 70. výročí republiky (Dobříš, 25. 10.);...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 2
Annotation: O konferenci: Společnost přátel knihy pro mládež.
Article