By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 1, 4
Annotation: K 140. výročí narození 7. 3.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 2
Annotation: K výročí vydání prvého svazku.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 2
Annotation: Autor někdejšího fejetonu Rozbor básně (Kmen), bojujícího proti Novomlýnské přehradě, vysvětluje svůj postoj k J. S. a jeho básni oslavující...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 8
Annotation: U ukázky otištěné na s. 8-9.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 12-13
Annotation: Rozhovor.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 3
Annotation: Stanovisko nájemníků bytu v ulici U lužického semináře, o který se jedná, k článku: Eis Zdeněk (K, č. 5), psaném na základě informací...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 1, 4-5
Annotation: Komentář s rozborem otištěných dopisů: Glazarová Jarmila, Burian Emil František, Weil Jiří, Neumann Stanislav Kostka, Biebl Konstantin, Teige...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O jeho besedě se čtenáři v Polském informačním středisku.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O lucemburské spisovatelce: Kiefferová Rosemarie (psala též o K. Čapkovi) a obsahu dvojčísla revue NEuropa, vydávaném italským básníkem: Morina...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 3
Annotation: Telefonický rozhovor s Torontem.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 11
Annotation: Reakce pražských rusistů na Graninův dopis F. Kautmanovi a J. Císařovskému z 12. 11. 1989; Kautman František, Císařovský Josef.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 13
Annotation: Rozhovor konaný v Praze 3. 12. 1989 se spisovatelkou a tajemnicí Svazu čs. spisovatelů.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article