By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 11
Annotation: Reakce pražských rusistů na Graninův dopis F. Kautmanovi a J. Císařovskému z 12. 11. 1989; Kautman František, Císařovský Josef.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 12
Annotation: Týká se roku 1968 a reaguje na článek: Šimečka Milan, Svědomí ruské inteligence (pův. v lednu v pařížském Le Monde, potom v 9. čísle moskevské...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 13, 30. 3., s. 2
Annotation: O Dnech Mladé gardy a spolupráci MF s tímto moskevským nakladatelstvím; Mladá fronta, Mladá garda.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 42, 20. 10., s. 11
Annotation: Stať vyvolaná paralelním otištěním ruských překladů Zámku v moskevském časopise Inostrannaja literatura (přel. Rajt-Kovaljovová R.) a leningradské...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 20, 19. 5., s. 2
Annotation: K udělení titulu doktor h. c. olomouckou univerzitou.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 17, 28. 4., s. 1
Annotation: K současnému dění v Sovětském svaze a odpovědnosti literatury.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 16, 21. 4., s. 1, 3
Annotation: O vztahu V. N. k: Bucharin Nikolaj Ivanovič; citováno z jeho dopisů a zápisku.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 15, 14. 4., s. 2
Annotation: Citace z črty sovětské spisovatelky M. Š. z r. 1955; k 100. výročí jejího narození 2. 4.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 1, 6. 1., s. 3-5
Annotation: Předneseno jako referát na dobříšském semináři Dynamika revolučních zkušeností v literatuře, pořádaném Svazem čs. spisovatelů k 70. výročí...
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 52, 29. 12., příl. Kmen, č. 52, s. 2
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z ruštiny.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: Rozhovor s detektivkářem.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 44, 4. 11., příl. Kmen, č. 44, s. 11
Annotation: Zpráva předsedkyně sovětské Společnosti přátel Jaroslava Haška o nazvání nově objevené planetky Haškovým jménem.
Article
13
14
15
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 30, 29. 7., příl. Kmen, s. 1-2
Annotation: O rozhovorech o detektivním žánru se sovětským spisovatelem: Semjonov Julian.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 27, 8. 7., příl. Kmen, s. 2
Annotation: O vystoupení litevského básníka E. M. a tajemníka vedení Svazu spisovatelů SSSR, prozaika: Selichov Kim v Domu sovětské vědy a kultury 30. 6.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 26, 1. 7., příl. Kmen, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 22, 3. 6., příl. Kmen, s. 8-9
Annotation: S vedoucím delegace sovětských spisovatelů na III. sjezdu SČSS o sjezdu, současném literárním životě v SSSR a jeho vlastní tvorbě.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 18, 6. 5., příl. Kmen, s. 9
Annotation: Některé příspěvky sborníku věnovány české literatuře.
Article