By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor; zvl. o otázkách týkajících se naší literatury a o Liehmově časopisu Lettre internationale.
Article
142
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: Nekrolog k 6. 12.
Article
143
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: Úvodník hodnotící minulé období a informující o dnešních záměrech časopisu.
Article
144
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: O setkání redaktorů, kteří odešli v dubnu 1969 na protest proti jmenování: Zelenka Jan šéfredaktorem; setkání se konalo v redakci Květů 21....
Article
145
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
146
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
148
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: O jednání představitelů: Sdružení českých spisovatelů a: Obec spisovatelů 14. 12.
Article
149
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: Stanovisko: Obec spisovatelů k zprávě: Sdružení českých spisovatelů a Svazu slovenských spisovatelů o vytvoření syndikátu spisovatelů Československa.
Article
150
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: O schůzce představitelů (Bratislava, 18. 12.); Sdružení českých spisovatelů, Svaz slovenských spisovatelů.
Article
151
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: O situaci generace spisovatelů, kteří se narodili v padesátých letech.
Article
153
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
154
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 3
Annotation: U výběru z almanachu.
Article
155
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: K 70. narozeninám 31. 12.
Article
156
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
157
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 2
Annotation: O svém stanovisku k volbě prezidenta; podpora: Havel Václav, odmítnutí ostatních kandidátů (též Valji Stýblové); Stýblová Valja.
Article
158
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 1, 8-9
Annotation: Esej o Praze a německé krásné literatuře; k 65. výročí úmrtí F. Kafky.
Article
159
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
160
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 3
Annotation: Též o L. Novomeském v česko-slovenském kontextu.
Article