By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 2
Annotation: O jeho dosavadním básnickém díle a připravovaném vydání sbírky Hledání tváře.
Article
162
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
163
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 51, 21. 12., s. 2
Annotation: Několik sdělení; též o odchodu: Frýbort Pavel, Neff Ondřej, Bušek Jiří z redakce.
Article
164
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: K příkazu ministra kultury ČSR z 27. 11. navrátit knihy vyřazené v roce 1970 z knihoven.
Article
165
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 1, 5
Annotation: O literárním životě mezi 28. 11. a 5. 12.
Article
166
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 12
Annotation: Kalendárium.
Article
167
168
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: Otištění textu z 7. 12.
Article
169
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: Dopis předsedovi pracovní komise Sdružení českých spisovatelů ze 7. 12.
Article
170
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: Zasláno dožadující se uvedení podpisu V. Kubína pod Prohlášením 33 spisovatelů (opomenuto redakcí v Kmeni č. 48).
Article
172
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
173
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 10-11
Annotation: Recenze; též recenze Rážova románu Narcisový dům.
Article
174
175
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
176
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: K článku: Koenigsmark Alex, Malá strana je specifická čtvrť Prahy,... (Kmen, č. 44).
Article
177
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 3
Annotation: Stať polemizující s článkem: Sýs Karel, Vymknuta z kloubů (Kmen č. 21).
Article
178
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: Rozhovor se týká dodávky exilové literatury vypravené z Čs. střediska nezávislé literatury v Scheifeldu (NSR).
Article
179
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: O výstavě knih vyloučených v roce 1970 z fondů Státní knihovny ČSR.
Article
180
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article