By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 43, 15. 12., s. 3
Annotation: Medaiolon.
Article
2
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 42, 8. 12., s. 3
Annotation: Medailon; (7. 12. 1923-24. 4. 1987).
Article
3
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 39, 17. 11., s. 3
Annotation: Recenze; monografie doplněna bibliografií: Uher Jan.
Article
4
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 37, 3. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor; profesor J. M. L. z Basileje hodnotí mezinárodní vědecké sympozium Jan Hus - mezi časy, národy a konfesemi (září 1993, Bayreuth); sympoziu...
Article
5
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 34, 6. 10., s. 3
Annotation: O překladech: Kralická bible.
Article
6
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 31, 15. 9., s. 3
Annotation: O mimopražských pobytech J. H.
Article
7
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 18, 12. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 17, 5. 5., s. 4
Annotation: Nekrolog; k 8. 4.
Article
9
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 17, 5. 5., s. 4
Annotation: Nekrolog komeniologa; k 20. 3. (narozen 7. 5. 1923).
Article
10
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 17, 5. 5., s. 3
Annotation: Medailón; k 21. 4.
Article
11
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 14, 7. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 6, 10. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 41, 2. 12., s. 3
Annotation: Recenze; též o: Patočka Jan.
Article
14
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 41, 2. 12., s. 3
Annotation: Medailón k nedožitým 90. narozeninám; též o: Patočka Jan.
Article
15
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 40, 25. 11., s. 3
Annotation: Recenze sborníku s příspěvky mj. : Havel Václav, Rejchrt Pavel, Opasek Anastáz, Hejdánek Ladislav, Patočka Jan, Šimsa Jan ad.
Article
16
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 40, 25. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 39, 18. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 39, 18. 11., s. 3
Annotation: O pobytu J. A. K. v severomaďarském městě Sárospataku.
Article
19
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 38, 11. 11., s. 3
Annotation: Stať.
Article
20
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 38, 11. 11., s. 3
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos.
Article