By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 13/14, 20. 9., s. 321-322
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 9/10, 20. 5., s. 249-250
Annotation: Druhý soubor přednášek: Kruh přátel českého jazyka uspořádal: Opravil Antonín, Praha, Mikuta 1947.
Article
3
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 7/8, 20. 4., s. 175-178
Annotation: Recenze knihy: Fischer Otokar, Slovo o kritice, Vydal Josef Brambora. Praha. Petr 1947.
Article
4
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 5/6, 20. 3., s. 130-134
Annotation: M. j. i o studiích: Bezruč Petr.
Article
5
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 3/4, 20. 2., s. 88-90
Annotation: Pokračování polemiky z předchozího ročníku v č. 17-18, a z tohoto ročníku v č. 1-2 s: Houska Miloslav, v č. 45 a 49 Tvorby, a o domnělé záměně...
Article
6
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 1/2, 20. 1., s. 46
Annotation: O Kalistových Stručných dějinách československých (Kalista Zd.); vytčení rozdílů v hodnocení baroka Kalistou a Kroftou (Krofta Kamil).
Article
7
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 1/2, 20. 1., s. 45
Annotation: O nízké úrovni závěrečného diskusního večera cyklu Mladá literatura.
Article
8
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 1/2, 20. 1., s. 48
Annotation: Redakce Tvorby neuveřejnila Hrubého odpověď na polemiku: Houska Miroslav s články Hrubého v KM.
Article
9
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 1/2, 20. 1., s. 35-36
Annotation: Svoboda Karel, O literárních druzích. Studie, Praha, G. Voleský 1947; Trávníček František: Umělecká mluva, studie, Praha, Orbis 1947.
Article