By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 23, 8. 6., s. 3
Annotation: Úvaha o několika právě uvedených českých filmech, mimo jiné také o Vávrově adaptaci Hrubínovy Srpnové neděle.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 51/52, 22. 12., s. 11-19
Annotation: Shrnutí ankety otištěné na s. 11-19, ve které na otázky redakce Které dílo z našeho současného umění na Vás letos nejvíce zapůsobilo? A...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Úvaha nad pojmem kladný hrdina v souvislosti s hrou F. Hrubína.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 51/52, 18. 12., s. 9-15
Annotation: Odpovědi čtenářů na otázku, které dílo z našeho současného umění na ně v tomto roce nejsilněji zapůsobilo. Zvítězil film Vynález zkázy,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 46, 13. 11., s. 3
Annotation: Recenze knih, které vyšly v Klubu čtenářů. Oprava k článku otištěna v Kultuře č. 47, s. 2, rubrika Týden v kultuře.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 19, 7. 5., s. 6
Annotation: Referát o hře F. Hrubína Srpnová neděle, kterou uvádí Národní divadlo.
Article