By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 51/52, 20. 12., s. 13
Annotation: Platónský dialog o umění.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 41, 11. 10., s. 3
Annotation: Z referátu na zasedání pléna Výboru socialistické kultury k Dokumentu ÚV KSČ.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 40, 4. 10., s. 1 a 3
Annotation: Diskuse o otázkách a problémech umění ve světle Dokumentu ÚV KSČ.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 34, 23. 8., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 32, 9. 8., s. 1 a 3
Annotation: Pražský rozhovor.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 18, 3. 5., s. 4
Annotation: Glosa k esteticky zaměřené edici bratislavského nakladatelství.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 9, 1. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 9, 1. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 47, 23. 11., s. 6-7
Annotation: Dokončení vzpomínkového textu.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 46, 16. 11., s. 5
Annotation: Glosa ke vzniku edice.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 46, 16. 11., s. 6-7
Annotation: Pokračování vzpomínkového textu.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 45, 9. 11., s. 6-7
Annotation: První část vzpomínkového textu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 16, 20. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o konferenci, věnované osobnosti M. Dvořáka.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 14, 6. 4., s. 7
Annotation: Glosa ke stati G. Kursanova a M. Rozentala Některé tendence současné buržoazní estetiky (Kommunist, č. 3), zmíněni jsou K. Chvatík a M. Novák.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 14, 6. 4., s. 7
Annotation: Glosa ke studii italského estetika G. Morpurga-Tagliabueho.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 7, 16. 2., s. 1
Annotation: Glosa k chystané konferenci.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 7, 16. 2., s. 3
Annotation: Záznam diskuse o roli kritiky vzhledem k umění.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 6, 9. 2., s. 3
Annotation: Úvaha o roli kritiky ve vztahu k umění.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 6, 9. 2., s. 7
Annotation: Glosa k podnětnosti sovětské estetiky, o jejím pronikání k českému čtenáři.
Article