By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 8, 1999, č. 278, 29. 11., příl. Kultura, prosinec '99, s. 27
Annotation: Referát o setkání západočeských, bavorských a rakouských spisovatelů (Plzeň, říjen), jehož tématem byl Obraz Čech v německé literatuře.
Article
2
In: Kultura. -- ISSN 0322-9459. -- Roč. 4, 1972, č. 9/10, 24. 5., s. 19-20
Annotation: Předneseno na sjezdu Českého odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací, konaném 19.-20.4. v Praze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 44, 1. 11., s. 2
Annotation: Poznámka o konferenci překladatelské sekce Svazu čs. spisovatelů O kontextu domácí a překladové literatury (25.-26. 10. 1962).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 49, 7. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o konferenci, věnované knihám pro děti.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 25, 22. 6., s. 4
Annotation: O průběhu konference uspořádané v Praze, Bratislavě a Košicích k 100. výročí úmrtí P. J. Š.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: Fejeton o literáním festivalu, L. Kundera, M. Macourek a M. Holub jsou zmíněni jako autoři textů, z nichž skupina X-62 sestavila svůj program.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 24, 15. 6., s. 4
Annotation: Referát o výstavě.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 23, 8. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o právě započatém festivalu Wolkrův Prostějov.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 19, 11. 5., s. 6
Annotation: Zpráva o chystaném "festivalu moderní poezie" Nezvalova Třebíč.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 16, 20. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o konferenci, věnované osobnosti M. Dvořáka.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 14, 6. 4., s. 7
Annotation: Glosa ke stati G. Kursanova a M. Rozentala Některé tendence současné buržoazní estetiky (Kommunist, č. 3), zmíněni jsou K. Chvatík a M. Novák.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 13, 30. 3., s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 12, 23. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o akcích v rámci Měsíce knihy.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 8, 23. 2., s. 1-2
Annotation: Úvodní referát na celostátní konferenci o kritice; otištěno též in: Tvorba 26, č. 8, 23. 2., s. 169-171.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 7, 16. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o poradě na půdě Ústavu pro českou literaturu ČSAV, předcházející chystanou konferenci o umělecké kritice.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 4, 28. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o konferenci československých překladatelů.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 13, 28. 3., s. 2
Annotation: Rozhovor se sekretářem komise pro zajištění komeniologické konference v září 1957.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 4, 24. 1., s. 2
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference Historického ústavu SAV, která se konala 18.-21. 4. 1956 ve Smolenicích.
Article