By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 2-25
Annotation: Studie pojednává o ilustraci knih pro děti a mládež a rozebírá texty autorů, týkající se tohoto tématu.
Article
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 26-30
Annotation: Recenze románů, jejichž děj se odehrává v Československu v česko-slovenské rodině.
Article
3
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 33-35
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 38-39
Annotation: Recenze. S připojenou zprávou o úmrtí Z. Milera.
Article
7
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 40-44
Annotation: Recenze ročenek, které podávají přehled zajímavých titulů z mezinárodní literatury pro děti a mládež. S výčtem českých a slovenských...
Article
8
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 45-46
Annotation: Vzpomínka.
Article
9
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 20-22
Annotation: Recenze studie M. Vanča.
Article
10
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 24-26
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 26-27
Annotation: Recenze knihy s ilustracemi J. Zápala, původně určenými pro české vydání Medvídka Pú (1958).
Article
13
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 28-29
Annotation: Recenze knižního zpracování stejnojmenného animovaného loutkového seriálu z r. 2006.
Article
14
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 32-34
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 34-36
Annotation: Recenze sborníku ze stejnojmenné konference (Brno, 1.-2. 12. 2009).
Article
18
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 44-46
Annotation: Medailon k stému výročí narození Z. Kriebla.
Article
19
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 46-47
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 1/2, s. 12-19
Annotation: Stať sleduje žánrové specifikum současné fantasy. Vychází přitom ze srovnávací analýzy různých literárněvědných koncepcí, jak je prezentují...
Article