By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 75, 28. 3., s. 5
Annotation: O návštěvách H. Ch. A. v Čechách v rozmezí let 1834 - 1872.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 33, 1977, č. 297, 16. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 33, 1977, č. 154, 2. 7., s. 11
Annotation: Rozhovor kulturní redakce LD s vědeckým tajemníkem Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 302, 22. 12., s. 1
Annotation: O slavných návštěvnících hradčanské hospůdky, mj. o Svatopluku Čechovi.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 279, 25. 11., s. 4
Annotation: Fejeton o střediscích literárního a uměleckého života 19. století v Praze.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 257, 29. 10., s. 4
Annotation: O poezii s dušičkovou tematikou z 19. a 20. století.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 156, 4. 7., s. 13
Annotation: O herečce Elišce Peškové; se zmínkami o J. K. Tylovi, Pavlu Švandovi ze Semčic, Janu Nerudovi aj.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 91, 18. 4., s. 1
Annotation: Vzpomínkový sloupek o umělecké a literární společnosti v malostranských hostincích u Štajniců a u sv. Tomáše; též o Jakubu Arbesovi.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 288, 3. 12., s. 2.
Annotation: Článek se věnuje korespondenci bratrů Karla Havlíčka Borovského a Františka Borovského
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 246, 13. 10., s. 9.
Annotation: Recenze na dvě knihy z nakladatelství Lidová demokracie (zahraniční: Mark Twain - Panna ve zbroji)
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 114, 14. 5., s. 3.
Annotation: Zpráva o vzniku památníku K. J. Erbena v jeho rodišti Miletíně.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 312, 29. 12., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o pramenných nálezech k osobě J. K. Tyla.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 285, 27. 11., s. 6
Annotation: Próza.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 237, 2. 10., s. 5
Annotation: Stať se věnuje vztahu J. V. Sládka k jeho rodnému Zbirohu.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 231, 25. 9., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o dramaturgických plánech divadel v roce 100. výročí úmrtí J. K. Tyla.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 220, 13. 9., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o oslavách u příležitosti 100. výročí prvního vydání Babičky.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 215, 7. 9., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o oslavách u příležitosti 100. výročí prvního vydání Babičky.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 204, 25. 8., s. 3
Annotation: Stať připomíná vynálezce kola K. Draise. Cituje verš z Kollárovy Slávy dcery, kde je vynález tematizován.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 163, 8. 7., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o přednáškovém večeru o B. Němcové.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 156, 30. 6., s. 3
Annotation: Stať se věnuje prvnímu vydání Máje, které Mácha sám financoval.
Article