By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 30, 5. 2., s. 4
Annotation: Spisy Karla Čapka, Praha, Čs. (Český) spisovatel 1980-1993. O přátelském setkání 3. 2. v restauraci U voraře v Gorazdově ulici u příležitosti...
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 157, 10. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 284, 3. 12., s. 6
Annotation: O vzniku prózy (Lidové noviny, 27. 2.-11. 3. 1927); K vydání knihy Silvestrovská aféra Karla Čapka, usp. Kapoun Václav, Praha, Melantrich 1992....
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 254, 29. 10., s. 6
Annotation: Přehledová recenze; mj. o: Masarykův sborník, sv. 7, Praha, Academia; Čapek Karel, Nové hovory s T. G. Masarykem, Praha, Česká expedice - Riopress.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 251, 24. 10., s. 15
Annotation: Muzeum bratří Čapků; o práci muzea.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 215, 12. 9., s. 7
Annotation: Památník Karla Čapka; o činnosti památníku založeného 28. 5. 1967.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 203, 29. 8., s. 7
Annotation: Čapek Josef, Čapek Karel; o jejích životopisných románech Kruh mého času, Ladění pro dvě struny, Poločas nadějí a připravovaném Brána...
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 118, 21. 5., s. 7
Annotation: O výbuchu muniční továrny na Plzeňsku 25. 5. 1917 a o zachycení události v románu K. Č.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 78, 1. 4., s. 4
Annotation: Společnost bratří Čapků, Černý František; o jeho zvolení předsedou společnosti. Též o letitém problému instalace pomníku: Čapek Josef,...
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 24, 29. 1., s. 4
Annotation: Čapek Karel; o jeho vztahu k víře.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 32, 7. 2., s. 11
Annotation: Čapek Karel; nekrolog jeho přítele k 31. 12. 1990; s otištěnými úryvky z jeho dopisů.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 134, 9. 6., s. 5
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 8, 10. 1., s. 4
Annotation: Přehled provedených akcí.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 7, 9. 1., s. 4
Annotation: Entrefilet k 100. výročí narození.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 7, 9. 1., s. 4
Annotation: O vztahu K. Č. k náboženství.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 6, 8. 1., s. 1
Annotation: O oslavách v Malých Svatoňovicích 6.-7. 1.
Article
17
18
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 304, 27. 12., s. 4
Annotation: O pietní slavnosti u jeho hrobu 25. 12.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 271, 17. 11., s. 5
Annotation: Přehled plánovaných akcí.
Article