By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 130, 7. 6., s. 4
Annotation: Halas František, Halas František st.; recenze. Též o kritice F. H. v knize: Černý Václav, Paměti, 4.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 233, 5. 10., s. 6
Annotation: Halas František; rozhovor, mj. o bibliofilském halasovském sborníčku (Blansko, Okresní kulturní středisko, říjen 1991).
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 253, 26. 10., s. 5
Annotation: Fejeton k 40. výročí úmrtí.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 42, 1986, č. 232, 2. 10., s. 5
Annotation: O bibliofilském tisku, vydaném ke konferenci k 85. výročí jeho narození (Brno, 2. 10.).
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 178, 29. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 254, 27. 10., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 33, 1977, č. 95, 23. 4., s. 5
Annotation: Osobní vzpomínka.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 32, 1976, č. 234, 1. 10., s. 5
Annotation: Osobní vzpomínka.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 32, 1976, č. 195, 17. 8., s. 5
Annotation: O výstavě Finská dětská kniha.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 253, 25. 10., s. 5
Annotation: K 25. výročí úmrtí 27. 10.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 59, 11. 3., s. 5
Annotation: O protektorátní tematice v díle L. K.; též o jeho vztahu k F. Halasovi.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 253, 26. 10., s. 13
Annotation: K 20. výročí úmrtí 27. 10.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 251, 24. 10., s. 5
Annotation: Rozhovor s členem přípravného výboru sympozia.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 165, 16. 7., s. 5
Annotation: Citována pasáž z připravovaných pamětí K. Z.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 151, 2. 6., s. 5
Annotation: Vzpomínky.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 131, 13. 5., s. 5
Annotation: K rozhovoru s O. J. (LD 28. 4.).
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 117, 28. 4., s. 5
Annotation: Mj. o negativním vztahu bývalého šéfredaktora Státního nakladatelství dětské knihy Karla Nového k edici knihy veršů Halas dětem s ilustracemi...
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 110, 21. 4., s. 5
Annotation: O přátelství F. H. s katolickými básníky, zejména s J. Č.; též o Halasově vztahu ke katolictví.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 88, 29. 3., s. 5
Annotation: Zasláno ke korespondenci (LD 17. 3.); týká se zmínky E. H. o F. H.; s poznámkou redakce.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 23, 1967, č. 14, 14. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article