By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 75, 30. 3., s. 9
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze svazku 10 mezinárodní revue (1993); mj. o příspěvcích: Blekastadová Milada, Lochman Jan Milíč.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 243, 19. 10., s. 4
Annotation: Referát o kolokviu konaném 5.-7. 10.
Article
3
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 118, 21. 5., s. 6
Annotation: K nové edici díla; též rozhovor s členkou kolektivu redaktorů: Matlová Jana.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 54, 4. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 251, 26. 10., s. 3
Annotation: O přípravách k oslavám 400. výročí narození v roce 1992.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 74, 28. 3., s. 4
Annotation: K 398. výročí narození 28. 3.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 247, 19. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor o 16. mezinárodním kolokviu na téma J. A. K. a antická kultura, které se konalo začátkem října (Uherský Brod); též o vlastní komeniologické...
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 179, 1. 8., s. 4
Annotation: Fejeton.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 125, 30. 5., s. 5
Annotation: O plánovaných akcích v Severomoravském kraji k 400. výročí narození.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 94, 21. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 44, 1988, č. 71, 25. 3., s. 10
Annotation: O komenianech a bohemistice v Hartlibově pozůstalosti.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 41, 1985, č. 269, 14. 11., s. 5
Annotation: K 315. výročí úmrtí 15. 11.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 41, 1985, č. 86, 12. 4., s. 5
Annotation: O knize: Gracián Baltasar, Kritikón; též její srovnání s dílem J. A. K.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 39, 1983, č. 71, 25. 3., s. 10
Annotation: O znovunalezení spisu a identifikaci J. A. K. jako autora; s výňatky z textu.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 180, 31. 7., s. 5
Annotation: Referát o výstavě instalované v holandském Haagu.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 174, 24. 7., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci recitačního pásma v Lyře Pragensis; scénář Glancová Helena.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 73, 27. 3., s. 5
Annotation: Recenze knihy kolektivu autorů; též o přebásnění Písně písní od Jan Amose Komenského (Píseň písní Šalamounových, k vyd. připravila a...
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 72, 26. 3., s. 9
Annotation: O pobytech před odchodem do exilu.
Article