By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 43, 1987, č. 288, 8. 12., s. 1
Annotation: O Památníku A. S. a: Olbracht Ivan.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 39, 1983, č. 254, 27. 10., s. 5
Annotation: Olbracht Ivan, Nikola Šuhaj loupežník; recenze knihy o prototypu titulní postavy románu.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 158, 6. 7., s. 5
Annotation: Olbracht Ivan, Majerová Marie; recenze; též o: Hájek Jiří, Marie Majerová aneb Román a doba, 3. rozšíř. a přeprac. vyd., monografie, 1982.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 30, 5. 2., s. 3
Annotation: Referát o kolokviu k 100. výročí narození obou spisovatelů, pořádaném 4. 2. v Památníku národního písemnictví; Olbracht Ivan.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: Referát o večeru pořádaném k 100. výročí narození I. O. pod názvem Skutečnost snu v Památníku národního písemnictví.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 4, 6. 1., s. 5
Annotation: Medailón k 6. 1.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 295, 13. 12., s. 5
Annotation: Referát.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 32, 1976, č. 203, 26. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 50, 28. 2., s. 2
Annotation: Referát o filmu Zločin v Modré hvězdě, natočeném na vedlejší motivy románu I. Olbrachta.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 112, 12. 5., s. 5
Annotation: Recenze dvou knih.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 307, 29. 12., s. 5
Annotation: Článek k 20. výročí úmrtí.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 69, 22. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci hry Bratr Žak (podle stejnojmenné povídky z knihy I.O. O zlých samotářích) v dramatizaci Karla Pokorného v Divadle S.K.Neumanna.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 27, 1971, č. 142, 17. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 27, 1971, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: K reedici.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 262, 7. 11., s. 5
Annotation: Referát o hře.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 18, 1962, č. 5, 6. 1., s. 5
Annotation: Medailon k nedožitým osmdesátinám.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 18, 1962, č. 4, 5. 1., s. 2
Annotation: O jazykových a slohových úpravách I. O. ve vydání knihy A. Staška Z Blouznivců našich hor 1940.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 299, 14. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- R. 1961, 5. 1., s. 2
Annotation: Srovnání stylu A. Staška s I. Olbrachtem.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 16, 1960, č. 298, 10. 12., s. 5
Annotation: Informační glosa o cyklu "Film a literatura", který se bude věnovat I. Olbrachtovi.
Article