By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 32, 7. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 34, 1978, č. 213, 9. 9., s. 5
Annotation: Vzpomínkový fejeton o pobytu K. V. R. v Lázních Bělohradě.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 33, 1977, č. 232, 1. 10., s. 9
Annotation: Konfrontační reportáž světa zobrazeného v románu a dnešní podoby Pasek; týká se též V. Metelky.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 33, 1977, č. 26, 1. 2., s. 5
Annotation: Fejeton o turistice spisovatelů koncem 19. století; zvláště o K. V. Raisovi a M. A. Šimáčkovi.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 19, 23. 1., s. 4
Annotation: K článku R. Khela (LD, 10. 1.) o vztahu K. V. Raise a V. Metelky.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 8, 10. 1., s. 4
Annotation: Fejeton.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 27, 1971, č. 183, 4. 8., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 224, 19. 9., s. 1
Annotation: O památníku K. V. Raise v Lázních Bělohradě.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 224, 19. 9., s. 1
Annotation: Reportáž v rubrice Lidé, věci a události.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 272, 12. 11., s. 5
Annotation: O vzájemných stycích a korespondenci.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 305, 23. 12., s. 1
Annotation: Článek o rodném domě V. Šolce.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 297, 13. 12., s. 5
Annotation: Článek o listech J. Nerudy, jež jsou uloženy v třebíčském muzeu.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 137, 10. 6., s. 1
Annotation: Zpráva o otevření Památníku K. V. Raise.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 136, 9. 6., s. 3
Annotation: Informační glosa o otevření Památníku K. V. Raise v Lázních Bělohrad.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 113, 13. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 62, 13. 3., s. 3
Annotation: Informační glosa.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 4, 5. 1., s. 3
Annotation: Informační glosa.
Article
18
19
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 14, 1958, č. 262, 2. 11., s. 5
Annotation: Referát o novém vydání románu K. V. Raise.
Article