By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 75, 29. 3., s. 5
Annotation: K 90. výročí narození.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 43, 1987, č. 52, 4. 3., s. 5
Annotation: Referát o televizní hře: Fried Jiří, Těžká hodina.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 40, 1984, č. 59, 9. 3., s. 3
Annotation: Informativní článek o edici.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 75, 28. 3., s. 5
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 265, 9. 11., s. 5
Annotation: Otištění dopisu, v němž pisatel děkuje za sbírku Host do domu; též o další Wolkrově korespondenci a úmyslu ji vydat.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 31, 1975, č. 143, 20. 6., s. 1
Annotation: O prvním vydání sbírky v plzeňském nakladatelství K. Beníška (podle vyprávění tety J. W. J. Švejcarové) a o souboru rodinných fotografií,...
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 31, 1975, č. 83, 9. 4., s. 5
Annotation: O pořadu ve Viole, připraveném F. Š. z milostné korespondence J. W.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 31, 1975, č. 80, 5. 4., s. 5
Annotation: O vyjádření vztahu J. W. k Jiřímu a Anežce Skládalovým v básních Pohřeb a Muž.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 31, 1975, č. 61, 13. 3., s. 5
Annotation: O literárním večeru pořádaném v Památníku národního písemnictví.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 190, 13. 8., s. 5
Annotation: O výstavě v Památníku národního písemnictví.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 69, 22. 3., s. 5
Annotation: Referát o pásmu z díla J. W., nazvaném Lidé, otevřte srdce.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 22, 26. 1., s. 9
Annotation: Rozhovor s nakladatelem o jeho spolupráci s J. W.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 2, 3. 1., s. 5
Annotation: O výstavě v Národním muzeu.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 2, 3. 1., s. 3
Annotation: K 50. výročí úmrtí.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 201, 24. 8., s. 5
Annotation: Recenze edice korespondence J. Wolkra a J. Zrzavého (Sborník Národního muzea v Praze, řada C-literární historie, sv. 16, 1971, č. 5, s. 245-262),...
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 27, 1971, č. 268, 12. 11., s. 5
Annotation: K 20. výročí úmrtí 12. 11.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 74, 28. 3., s. 4
Annotation: Medailon k 70. výročí narození J. W.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 75, 28. 3., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání přednášky V. Nezvala z roku 1934 k 10. výročí smrti J. Wolkra (Vlastivědné muzeum Prostějov, grafická úprava Josef Liesler,...
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 5, 5. 1., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání několika nakladatelských novoročenek, mj. novoročenky Čs.spisovatele s přiloženou mikrodeskou s verši Fr. Hrubína, recitovanými...
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 16, 1960, č. 311, 25. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article