By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
102
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 85, 12. 4., s. 9
Annotation: Obec spisovatelů; o valné hromadě 9. 4.
Article
103
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 85, 12. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
104
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 84, 11. 4., s. 9
Annotation: RKZ; o obsahu sborníku NM obsahujícího soubor dokumentů Protokoly o zkoumání Rukopisů zelenohorského a královédvorského.
Article
105
106
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 83, 9. 4., s. 4
Annotation: Vzpomínka; mj. o Heydukově fejetonu Kohout na pavlači (Lidová demokracie, květen 1977).
Article
107
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 82, 8. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
108
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 81, 7. 4., s. 9
Annotation: Komentované úryvky z protestního prohlášení íránského velvyslanectví v ČR proti zamýšlenému českému vydání v nakladatelství Cesty.
Article
109
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 81, 7. 4., s. 9
Annotation: Recenze monotematického čísla.
Article
110
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 79, 5. 4., s. 9
Annotation: Mj. o její knize Památník.
Article
111
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 78, 2. 4., s. 4
Annotation: K jeho pětašedesátinám.
Article
112
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 77, 1. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
113
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 77, 1. 4., s. 9
Annotation: Schwarzenberg Adolf; recenze životopisu.
Article
114
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 75, 30. 3., s. 9
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze svazku 10 mezinárodní revue (1993); mj. o příspěvcích: Blekastadová Milada, Lochman Jan Milíč.
Article
115
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 73, 28. 3., s. 9
Annotation: Medailón.
Article
116
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 72, 26. 3., s. 4
Annotation: O jeho pobytech v myslivně Majdalenka poblíž: Nová Říše.
Article
117
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 70, 24. 3., s. 9
Annotation: Recenze; obecně o knihách memoárů a rozhovorů.
Article
118
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 69, 23. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
119
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 68, 22. 3., s. 9
Annotation: Zejména o zahraničním a domácím ohlase jeho poslední knihy Čekání na tmu, čekání na světlo.
Article
120
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 68, 22. 3., s. 9
Annotation: O jeho autorském čtení z pamětí na setkání českého, německého a rakouského centra PEN klub v Brně 20. 3.
Article