By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 123, 29. 5., s. 18
Annotation: Články o české oficiální žurnalistice za protektorátu a o cenzuře tisku a medailon kolaborujícího novináře. S fotografiemi; mj. z pohřbu...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 106, 9. 5., s. 20
Annotation: Fejeton o současné situaci Lidových novin (vlastník A. Babiš) s průřezem z historie deníku (podle knihy J. Pernese) a s úvahou ústící do rozhodnutí...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 94, 22. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor. Připojen Liehmův medailon.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 69, 22. 3., s. 10
Annotation: Glosa k 125. výročí narození K. Poláčka.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 272, 22. 11., s. 18
Annotation: Čtvrtá část seriálu obsahuje článek Svobodu pro tisk! s podtitulem Revoluce 1848 uvolnila politický tlak na dobové noviny, které se nakrátko...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 151, 30. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o článku (s fot.) "Hitler je gentleman" nalezeném v Čapkově vile. Autorem mystifikace je J. Slomek.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 32, 7. 2., s. 24
Annotation: Zpráva (s fot.) o získání Ceny F. Peroutky.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 233, 7. 10., s. 9
Annotation: Sloupek kritizující podstatnou redukci kulturní rubriky v Hospodářských novinách.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 231, 4. 10., příl. Pátek, č. 40, s. 29-33
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 98, 26. 4., s. 9
Annotation: Článek (s fot.) o semináři na téma Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Referát přednesli uvedení autoři.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 80, 5. 4., s. 12
Annotation: Životopisný článek o výtvarníkovi a typografovi LN E. Milénovi.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 39, 15. 2., s. 12
Annotation: Medailon zaměřený na Poláčkovu žurnalistickou tvorbu.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 16, 19. 1., příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Článek k 120. výročí založení Lidových novin.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 163, 14. 7., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Životopisná stať.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 130, 4. 6., s. 20
Annotation: Článek o soudním projednávání žaloby C. Žďárského na S. Machara za jeho fejeton Mrtvé duše (časopis Čas, 23. 7. 2011), ve kterém kritizoval...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 128, 1. 6., s. 11
Annotation: Polemika s pasáží (ve vzpomínce O. Neffa k úmrtí A. Kramera, LN 31. 5. 2012) týkající se odchodu některých novinářů z redakce LN do redakce...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 67, 19. 3., s. 5
Annotation: Zpráva o založení stipendia pro mladé novináře působící v zemích, kde je omezována svoboda projevu, pojmenovaného po V. Havlovi.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 61, 12. 3., s. 20
Annotation: O soudním procesu s D. Kuhem, vydavatelem deníku Tagesbote aus Böhmen, kvůli článku označujícímu Rukopis královédvorský jako padělek a V....
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 54, 3. 3., příl. Orientace, s. 26-27
Annotation: Rozhovor, s připojenou biografickou poznámkou Pavel Reisenauer (s. 27).
Article