By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 225, 25. 9., příl. Pátek, č. 39, s. 12-16
Annotation: Článek o osobnosti novináře, divadelního kritika, komunisty a účastníka protinacistického odboje J. Fučíka, který byl nacisty popraven a po...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 113, 16. 5., příl. Orientace, s. [11]-12
Annotation: Článek o K. H. Máchovi, jeho "Máji", recepci Máchovy osobnosti a díla a o adaptacích Máchových děl.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 78, 1. 4., s. 7
Annotation: Sloupek o spisovateli a dramatikovi F. X. Svobodovi.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailonek J. Demla.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 81, 5. 4., s. 10
Annotation: Komentář k citacím ze Šaldových úvah.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 297, 21. 12., s. 10
Annotation: Glosa k románu F. X. Šaldy, který vychází v kritické hybridní edici knižně i elektronicky a završuje vydávání souborného díla F. X. Š.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 31, 6. 2., příl. Orientace, s. x
Annotation: Anotace sborníku se zprávou o chystaném vydání korespondence T. G. Masaryka a J. S. Machara.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 211, 9. 9., s. 8
Annotation: Rozhovor s autorem monografie o J. Mukařovském.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 166, 18. 7., příl. Orientace, s. v-vi
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání jeho knihy O českou národní identitu.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 134, 10. 6., s. 10
Annotation: Vzpomínka k úmrtí L. Vaculíka. Autor srovnává jeho pracovitost s F. X. Šaldou.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 246, 22. 10., s. 8
Annotation: Referát o inscenaci (Divadlo F. X. Šaldy Liberec, premiéra 11. 10. 2013).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 236, 9. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o umění psát. V úvodu o knize F. X. Šaldy Život ironický.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 11, 13. 1., s. 12
Annotation: Úvaha o návrzích na pomník V. Havla a o české pomníkové kultuře obecně.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 85, 10. 4., příl. Premiéry, s. 3
Annotation: O české reflexi románu - tematickém bloku Revolver Revue č. 70; s citacemi názorů J. Hory, M. Majerové a F.X. Šaldy.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 55, 5. 3., s. 19
Annotation: Zpráva o elektronickém převedení 21 (z 22 knižně vydaných) svazků edice na adrese www.ucl.cas.cz/edicee.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 110, 12. 5., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Úvaha o Šaldových kritických nárocích na umělecký překlad, zejména o jeho hodnocení překladatelského díla J. Vrchlického; v rubrice Ztraceni...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 100, 28. 4., příl. Orientace, s. 4
Annotation: O politických názorech F.X.Š. a jejich vývoji.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 94, 21. 4., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Medailon u příležitosti Šaldových jubileí, zmiňující i ediční plány Společnosti F.X. Šaldy (včetně dokončení Šaldových spisů) a vyhlášení...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 251, 26. 10., s. 22
Annotation: Úvaha opřená o názor F.X. Šaldy na udělování státních cen spisovatelům.
Article