By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 77, 1. 4., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 1. 4. 2021
Annotation: Článek o české národní povaze, který vyšel v Lidových novinách 23. 10. 1921 a v němž autor připomněl také 100. výročí narození K. Havlíčka...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 16
Annotation: Esej o B. Němcové; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 276, 26. 11., příl. Orientace, s. xi
Annotation: Poznámka o obnoveném havlíčkobrodském Okrašlovacím spolku Budoucnost a o vydání Havlíčkových epigramů.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 272, 22. 11., s. 18
Annotation: Čtvrtá část seriálu obsahuje článek Svobodu pro tisk! s podtitulem Revoluce 1848 uvolnila politický tlak na dobové noviny, které se nakrátko...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 291, 14. 12., příl. Kniha roku 2013, s. 28
Annotation: Recenze knihy, která obsadila 13.-15. místo v anketě LN. Se soupisem osobností, které pro ni hlasovaly.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 194, 21. 8., s. 10
Annotation: Esej k výročí vstupu sovětských vojsk do Československa. Mj. zmíněni J. Kollár a K. Havlíček.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 114, 16. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 299, 23. 12., příl. Orientace-Václav Havel, s. 31
Annotation: Vzpomínka na V. Havla a jeho přístup k politice.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 103, 3. 5., s. 13
Annotation: Polemika s názorem bohemisty A. Kaczorowského v diskusi Určitě z vás nemáme komplexy (Orientace LN, 30. 4.); podrobněji o článcích K. Havlíčka...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 206, 4. 9., příl. Orientace, s. 27
Annotation: Esej polemizující s články J. Peňáse Sny a blouznění o Slovanské epopeji (LN, Orientace, 3. 7.) a Evy Hahnové Češi vytěsňují, že jsou Slované...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 107, 9. 5., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 187, 12. 8., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Úvaha historika srovnávající ohlas 700. výročí zavraždění knížete Václava III. (4. 8. 1306 v Olomouci) a 150. výročí skonu K. Havlíčka...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 175, 29. 7., příl. Orientace, s. 4
Annotation: O výskytu Havlíčkova jména v místních pojmenováních a lexiku Havlíčkova díla; v rubrice O slovech.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 174, 28. 7., s. 16
Annotation: Medailon k 150. výročí úmrtí; s mezititulkem Náboženská tolerance.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 78, 1. 4., s. 25
Annotation: Mj. o zahájení projektu sebraných spisů K. Havlíčka a filmovém životopise B. Němcové, připravovaném V. Chytilovou.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 30, 5. 2., s. 29
Annotation: Mj. polemická glosa ke Kosatíkovu medailonu Národní mučedník Karel Havlíček Borovský (1821-1856) (Týden, 2. 2. 2004).
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 21, 26. 1., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 171, 25. 7., s. 23
Annotation: Mj. o 150. výročí dokončení Tyrolských elegií a soše K. Havlíčka od J. Strachovského na Žižkově.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 290, 13. 12., s. 21
Annotation: Zpráva o chystané happeningové akci v noci z 15. na 16.12.2001.
Article