By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 289, 12. 12., příl. Orientace, s. [13]
Annotation: Komentář k výsledkům ankety Lidových novin "Kniha roku", v níž jako první skončily memoáry D. Horákové "O Pavlovi".
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 134, 8. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 85, 10. 4., příl. Premiéry, s. 3
Annotation: O české reflexi románu - tematickém bloku Revolver Revue č. 70; s citacemi názorů J. Hory, M. Majerové a F.X. Šaldy.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 41, 17. 2., příl. Orientace, s. 7
Annotation: Recenze vytýkající knize absenci M. Majerové a M. Pujmanové ("vedle uvedené J. Glazarové"); s mezititulkem Přílišná lehkost historikova pera.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 42, 20. 2., příl. Nedělní LN, s. 5
Annotation: Rozhovor s vdovou po F. L., zejména o jeho poválečném odmlčení. S otištěním dopisu F. L. z 18. 2. 1957 (adresát "Rudá kněžna" = Majerová...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 127, 1. 6., s. 8
Annotation: Kritická glosa o nezměněné výuce dějin české literatury na středních školách. Konkrétně o: Pujmanová Marie, Majerová Marie.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 31, 6. 2., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o otevření výstavy národních umělců Marie Majerové a Ivana Olbrachta v Národním muzeu.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 30, 5. 2., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o slavnostním večeru k oslavě 70. narozenin Marie Majerové, který uspořádají Svaz československých spisovatelů, ministerstvo...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 30, 5. 2., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o výstavě Marie Majerové a Ivana Olbrachta při příležitosti jejich 70. narozenin. Výstava bude otevřena v Národním muzeu 5....
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 28, 2. 2., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o cizojazyčném vydání knih Marie Majerové.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 1 a 3
Annotation: Článek o životě a díle Marie Majerové k jejím 70. narozeninám.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Článek o životě a díle Marie Majerové k jejím 70. narozeninám.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Dopis prezidenta republiky Klementa Gottwalda národní umělkyni Marii Majerové k jejím 70. narozeninám.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Blahopřání Svazu československých spisovatelů k 70. narozeninám Marie Majerové.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Dopis ministra školství, věd a umění prof. dr. Zdeňka Nejedlého Marii Majerové k jejím 70. narozeninám.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 2
Annotation: Dopis Marii Majerové k jejím 70. narozeninám.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 3
Annotation: Blahopřání Marii Majerové k jejím 70. narozeninám.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 3
Annotation: Článek o životě a díle Marie Majerové při příležitosti jejích 70. narozenin.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 3
Annotation: Článek o životě a díle Marie Majerové při příležitosti jejích 70. narozenin.
Article