By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 127, 3. 6., s. 7
Annotation: Sloupek o memoárech a biografiích, jejichž autorkami jsou ženy.
Article
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 32, 8. 2., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 8. 2. 2021
Annotation: Komentář k televizní sérii "Božena" o B. Němcové a ke společenské a mediální reflexi série.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 25, 30. 1., příl. Orientace, s. [11]-12
Annotation: Esej o televizní sérii "Božena" o B. Němcové. Autor televizní sérii srovnává též s filmem O. Vávry "Horoucí srdce" z roku 1962, v němž B....
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Sloupek o televizní sérii "Božena" o B. Němcové.
Article
5
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 21, 26. 1., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 27. 1. 2021
Annotation: Článek o televizní sérii "Božena" a o B. Němcové.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 18, 22. 1., s. 8
Annotation: Komentář k televizní sérii "Božena" a ke korespondenci B. Němcové, vydané na CD.
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 6, 8. 1., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 10. 1. 2021
Annotation: Rozhovor se syrským lékařem a překladatelem české a slovenské literatury do arabštiny G. Mouslim.
Article
8
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 300, 29. 12., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 4. 1. 2021
Annotation: Článek o čtyřídílné televizní sérii "Božena" režisérky L. Wimmerové o spisovatelce B. Němcové, který Česká televize odvysílá na začátku...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 225, 25. 9., příl. Pátek, č. 39, s. 12-16
Annotation: Článek o osobnosti novináře, divadelního kritika, komunisty a účastníka protinacistického odboje J. Fučíka, který byl nacisty popraven a po...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Autorka se ve svém článku o B. Němcové a její próze "Babička" zamýšlí nad také tím, zda je vhodné, aby "Babička" byla i dnes zařazována...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Esej o B. Němcové.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 18-19
Annotation: Esej o B. Němcové a próze "Babička"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 19).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 19
Annotation: Autorka ve svém sloupku uvažuje o B. Němcové a o tom, jaká by byla její situace a postavení v kontextu dnešního světa - mj. též v souvislosti...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. [13]
Annotation: Úvodní komentář k bloku textů českých spisovatelek, které k tématu 200. výročí narození B. Němcové 1. 2. 2020 přispěly do sobotní přílohy...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 16
Annotation: Esej o B. Němcové; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 17
Annotation: Esej o B. Němcové; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 14
Annotation: Fiktivní monolog pojednávající o B. Němcové.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. [13]-14
Annotation: Fiktivní monolog B. Němcové; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 14).
Article
19
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 20, 24. 1., příl. Pátek, č. 4, s. 12-19
Pátek. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o spisovatelce B. Němcové, o recepci jejího literárního díla a korespondence ze strany bohemistů (L. Saicová Římalová, R. Adam, J....
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 240, 16. 10., s. 9
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Babička", uváděné v Městském divadle Kladno.
Article