By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 202, 29. 8., příl. Orientace, s. 12
Annotation: Esej o románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který v září vychází v českém překladu A. Kareninové, v širším kontextu Kunderovy románové...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 73, 27. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání její knihy portrétů ruských (sovětských) spisovatelů.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 55, 6. 3., s. 26
Annotation: O básních českých básníků k úmrtím J. V. Stalina a K. Gottwalda 5. 3. a 14. 3. 1953.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 99, 28. 4., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 300, 21. 12., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 189, 12. 8., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 306, 30. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 305, 29. 12., s. 5
Annotation: Článek o poémě S. Neumanna "Píseň o Stalinu".
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 300, 22. 12., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 299, 21. 12., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 296, 17. 12., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Článek o vývojových tendencích české literatury po roce 1948, o "přibližování" se pracující společnosti a o čerpání témat ze soudobé...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 296, 17. 12., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 292, 13. 12., s. 5
Annotation: Projev přednesený na aktivu kulturních pracovníků Ostravského kraje.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 290, 10. 12., příl. Kulturní neděle, s. [6]
Annotation: Poznámky o úkolech divadla v souvislosti s mírovými otázkami v kontextu socialistické společnosti.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 254, 28. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Projevy, které byly prosloveny na plenární schůzi české sekce Svazu československých spisovatelů a týkaly se především problematiky soudobé...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 249, 22. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Vzpomínky na J. Fučíka - zvláště v souvislosti s kulturním děním v Lounech a okolí.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 243, 15. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Stať o mírových projevech v dílech československých spisovatelů - zvláště v souvislosti s korejskou válkou.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 242, 14. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 228, 28. 9., s. 8
Annotation: Referát o probíhající soutěži Divadelní žatva.
Article