By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 93, 22. 4., s. 7
Annotation: Sloupek o zobrazení andělů v české literatuře.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 202, 31. 8., s. 10
Annotation: Medailon básníka J. Ortena - u příležitosti stého výročí Ortenova narození.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek o knižním trhu, síti nakladatelství a knihkupectví za první republiky.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 128, 4. 6., s. 20
Annotation: Komentář k nenávistným reakcím, které vyvolala divadelní inscenace O. Frljiće "Naše násilí a vaše násilí".
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 2, 3. 1., s. 8
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 4, 5. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 74, 28. 3., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání sbírky básní podle typografických představ autora (básně "jsou tištěny nikoli na přední zarážku, nýbrž na osu").
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 6, 8. 1., s. 3
Annotation: Zpráva informuje, že 3. ledna, v den výročí 28 let od úmrtí Jiřího Wolkra, byla v Tatranské Poljance odhalena básníkova busta.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 268, 15. 11., s. 6
Annotation: Informační glosa.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 249, 22. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Vzpomínky na J. Fučíka - zvláště v souvislosti s kulturním děním v Lounech a okolí.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 243, 15. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Stať o mírových projevech v dílech československých spisovatelů - zvláště v souvislosti s korejskou válkou.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 237, 8. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Projev přednesený na ustavující schůzi Kroužku spisovatelů pro mládež při Svazu československých spisovatelů.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 229, 29. 9., s. [1]
Annotation: Referát o odhalení sochy J. Nerudy v Praze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 191, 16. 8., s. 5
Annotation: Referát o působení mladých divadelníků-svazáků na divadelním festivalu Jiráskův Hronov.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 144, 21. 6., s. 5
Annotation: Medailonek F. Branislava.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 144, 21. 6., s. 5
Annotation: Medailonek J. Hory.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 142, 18. 6., s. 2
Annotation: Referát o přednášce L. Štolla o S. K. Neumannovi, proslovené na vzpomínkovém večeru, který uspořádaly Svaz československých spisovatelů...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 129, 3. 6., s. 7
Annotation: Zpráva o literárním časopise "Nový život".
Article