By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 143, 2020, č. 1/2, s. 245-247
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 143, 2020, č. 1/2, s. 247-253
Annotation: Recenze.
Article
5
6
7
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 143, 2020, č. 3/4, s. 439-466
Annotation: Studie.
Article
8
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 143, 2020, č. 3/4, s. 549-553
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 143, 2020, č. 3/4, s. 467-507
Annotation: Studie.
Article
12
13
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 143, 2020, č. 1/2, s. 254-258
Annotation: Dvě recenze; recenze L. Švandy s. 254-256, recenze M. Šimečkové s. 256-258.
Article
14
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. [125]-159
Annotation: Studie věnovaná edici sebraných spisů J. Husa.
Article
15
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. [215]-219
Annotation: Medailon u příležitosti stého výročí narození editora památek starší české literatury J. Daňhelky.
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. 226-228
Annotation: Recenze na monografii D. Havla "Počátky latinské písemné kultury v českých zemích".
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. 233-237
Annotation: Recenze na komentované vydání spisu B. Balbína o historii Českého království.
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. [49]-84
Annotation: Studie analyzující Nomenclator D. A. z Veleslavína.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. [85]-121
Annotation: Studie o rukopisu exulanta B. Mateřovského, koncipovaný jako osobní zpověď.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 3/4, s. [485]-495
Annotation: Soupis bibliografie navazující na knižní bibliografii E. Stehlíkové.
Article