By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 130-132
Annotation: Úvaha.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 33-38
Annotation: Úvaha o socialistické literatuře.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 59-61
Annotation: Úvahy o slovensko-českých literárních vztazích.
Article
4
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 8, říjen, s. 55-57
Annotation: Úvaha o současné situaci.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 6-9
Annotation: Konfesní úvaha.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 39-43
Annotation: Úvaha; dále o knihách: Hofman Ota, Pan Tau a tisíc zázraků (1974); Hanzlík Josef, Princ v Zeleném království (1971), Princ ve Velké Cintánii...
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 2, únor, s. 82-88
Annotation: Úvaha o teorii a historii; samostatné kapitoly jsou věnovány poezii: Černík Michal a Žáček Jiří.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 52-57
Annotation: O etickém faktoru v básnické tvorbě.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 3, březen, s. 140-141
Annotation: Podnět obsahující informaci o: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 72-73
Annotation: O tom, jak přijímá autorskou koncepci současníka v slovenské próze současná literární kritika.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 9, listopad, s. 81
Annotation: O dramatu jako literární četbě; k vydání her: Solovič Ján.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 87-93
Annotation: Soubor úvah o "spisovatelském řemesle": o humoru a satiře, o "čtivosti", o vztahu literatury k filmu, rozhlasu a televizi, o jazyku díla.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 10, prosinec, s. 63-65
Annotation: Úvaha o genezi písně z dobové atmosféry a její recepci v různých historických souvislostech.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 3, březen, s. 68-73
Annotation: Úvaha o současné sovětské, české a slovenské próze; z našich děl hodnoceny romány: L. F., Pluhař Zdeněk, V šest večer v Astorii; Kozák...
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 1, leden, s. 4-9
Annotation: Úvaha o obsahu a úkolech socialistické kultury.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 6, červen, s. 4-9
Annotation: Úvaha o mírovém úsilí naší literatury od dávných dob do dneška; napsáno k Světovému mírovému shromáždění.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 4, duben, s. 82-83
Annotation: Klicpera Václav Kliment; úvaha o knize v seriálu Setkání.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 116-120
Annotation: Obecná úvaha o brakové literatuře.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 2, únor, s. 127-128
Annotation: Kritická úvaha o komediální tvorbě sedmdesátých a začátku osmdesátých let.
Article