By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 3, březen, s. 103
Annotation: Úvodní poznámka k otištění strojopisného textu z pozůstalosti: Štoll Ladislav, Z posledních rozmluv se Zdeňkem Nejedlým, týkajícího se vydávání...
Article