By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 121-122
Annotation: Zkrácené znění článku o Hrabalových knihách Postřižiny, Krasosmutnění a Harlekýnovy milióny; přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung,...
Article
2
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 23-24
Article
4
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 95-98
Annotation: V rubrice Zapomínané dědictví.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 8, říjen, s. 4-6
Annotation: O sepjetí spisovatelů s rodným krajem; dále doloženo jmény: Stehlík Ladislav, Brandejs Vladimír, Rúfus Milan ad.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 21-23
Annotation: K 70. výročí narození 30. 8.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 4-5
Annotation: O úloze spisovatele v dnešní společnosti.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 156-157
Annotation: O časopisech Lettera dall'Italia a Problemi; do druhého z nich přispívá též Fischer Jan Otokar.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 6, červen, s. 146
Annotation: Příspěvek k ukončení rubriky LM Dílna.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 59-62
Annotation: Přehledová stať o světové recepci naší literatury v posledních desetiletích.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 4, duben, s. 93-101
Annotation: Z připravované knihy o B. N.; o mládí B. N. a vztahu k: Němec Josef.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 4, duben, s. 39-41
Annotation: Též o: Rafaj Oldřich.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 4, duben, s. 4-8
Annotation: O současné situaci a úkolech literární kritiky.
Article
15
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 12-18
Annotation: O korespondenci s buchenwaldským vězněm: Probula Jozef, zobrazeným v románu B. A. Nahý mezi vlky.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 2, únor, s. 80-81
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 2, únor, s. 22-25
Annotation: Koláž z posledních rozhlasových a jiných veřejných vystoupení M. R.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 2, únor, s. 26-34
Annotation: Šalda František Xaver.
Article
20