By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 7, září, s. 39-65
Annotation: Antologie.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 7, září, s. 92-108
Annotation: Antologie uspořádaná za spolupráce redakcí LM a časopisu Van Nghe.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 1-5, leden/květen, s. 100-104; č. 7-9, září/listopad, s. 100-104
Annotation: Úryvky z děl autorů nebo dobových materiálů zhruba od založení KSČ do 15. sjezdu KSČ, jmenovitě od B. Šmerala, A. Macka, A. Zápotockého,...
Article