By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 68-76
Annotation: Záznam besedy v redakci LM (červenec 1988); účastnili se: Janoušek Pavel, Bílek Petr A., Heger Vladimír, Mikulášek Alexej, Píša Vladimír a...
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 5, květen, s. 142-143
Annotation: Přehled diskuse vedené na stránkách minulého ročníku moskevského časopisu Voprosy literatury.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 6, červen, s. 93-101
Annotation: Záznam besedy, které se zúčastnili: Chmel Rudolf, Šmatlák Stanislav, Rosenbaum Karol, Rafaj Oldřich, Pohorský Miloš, Peterka Josef.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 76-78
Annotation: Montáž z projevů W. S. za pražské návštěvy a citací z jeho díla.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 76-80
Annotation: O dosavadní činnosti a dalších úkolech nakladatelství.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 7, září, s. 82-83
Annotation: O diskusi v sofijském časopise Plamak (1974).
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 3, březen, s. 95-97
Annotation: S otištěním proslovu F. Halase proneseném na besedě v Dobrušce 14. 6. 1936.
Article
11
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 77-79
Annotation: Kritika ediční praxe v nakladetelství Čs.spisovatel v letech 1968-69 a o koncepci nové ediční politiky.
Article