By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 116
Annotation: Otištění článku: Nejedlý Zdeněk z Izvěstijí 1. 2. 1937 a výběru z dopisů sovětských pracujících o A. S. P. (obojí Tvorba 1937, č. 7).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 108
Annotation: Otištění výběru z článků z Lidových novin (s. 108-109).
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Poznámka k přetištění několika jeho článků z let 1937 a 1938; v rubrice Dokumenty.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 1, leden, s. 82-85
Annotation: K stému výročí narození Eduarda Basse; psáno na základě archivních pramenů.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 2, únor, s. 124-125
Annotation: Otištění dvou článků J. H.; v rubrice Dokumenty.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 128-130
Annotation: Otištění tří dokumentů z Literárního archívu Památníku národního písemnictví.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 7, září, s. 4-34
Annotation: Materiály z III. sjezdu Svazu českých spisovatelů (Dobříš, 3.-4. 3.) a z II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (Praha, 9. -10. 3.) obsahující...
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 1-10, leden-prosinec, s. 102-108
Annotation: Otištění úryvků z materiálů dokumentujících kulturní politiku KSČ ve vztahu k literatuře z let 1929-1976.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 4, duben, s. 101
Annotation: Úvod k otištění tří archívních dokumentů: článku V. Vančury Nezvalův Jan ve smutku (z rukopisu roku 1930), výňatků z Nezvalova diáře...
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 2, únor, s. 103-105
Annotation: Otištěno v rubrice Dokumenty.
Article
11