By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 124-125
Annotation: Otištění výběru z korespondence B. N.; v rubrice Dokumenty.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 7, září, s. 121-122
Annotation: Otištění dopisu B. V. z 6. 6. 1934, adresovaného: Mencák Břetislav a Pekárek Václav; Středisko.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 4, duben, s. 119-121
Annotation: Výběr z dopisů Růženě Jilemnické, napsaných v koncentračním táboře Griebo v letech 1943-1944 a z dopisu: Běhounek Josef (14. 6. 1945).
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 10, prosinec, s. 111-113
Annotation: Otištění dosud nepublikovaného dopisu: Stibor Oldřich Václavkovi z 19. 5. 1938 (na s. 113) týkajícího se: Blok socialistických spisovatelů.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 6, červen, s. 31-35
Annotation: Blok socialistických spisovatelů; s otištěním úryvků z dopisů J. T. adresovaných: Václavek Bedřich z let 1934-36; některé partie se týkají:...
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 104
Annotation: Úvodní poznámka k otištění tří dopisů J. Hůlky a dvou dopisů J. Wolkra z roku 1923; v rubrice Dokumenty.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 2, únor, s. 103
Annotation: Úvodní poznámka k otištění dvou dopisů J. Wolkra A. M. Píšovi z 28. 3. 1921 a 12. 4. 1922; v rubrice Dokumenty.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 109-110
Annotation: Otištění tří dopisů B. Václavka z let 1934, 1935 a 1939; s ediční poznámkou redakce LM.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 2, únor, s. 100-102
Annotation: Výňatky z dopisů z let 1934 - 1935; v rubrice Dokumenty.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 7, září, s. 98
Annotation: Poznámka k přetištění dopisu I. O. z Ruska z roku 1920; v rubrice Dokumenty
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 3, březen, s. 82-84
Annotation: O soukromé korespondenci J. W. s M. Koldovou; s citáty.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 2, únor, s. 30-31
Annotation: Výběr z let 1949-51.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 75-76
Annotation: Dopis 2.sjezdu.
Article